Na nas możesz liczyć

Działania niepożądane

Prosimy o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących zdarzeń niepożądanych które mogą mieć związek z produktami leczniczymi Validol tbl 60mgx10, Rinazoline 0,025% i 0,01%

Informacje o działaniach niepożądanych prosimy kierować do niżej wymienionych podmiotów:

  • Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie: www.urpl.gov.pl
  • Podmiotu odpowiedzialnego, którego dane teleadresowe znajdują się na ulotce lekowej oraz na adresy mailowe farmak@farmak.pl, ndl@farmak.pl