Na nas możesz liczyć

O Firmie

Farmak Sp z o.o. powstała w 1994 roku. Od samego początku kładliśmy nacisk na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Firma systematycznie rozwijała się i po wejściu Polski do Unii Europejskiej rozpoczęła działalność wytwórczą, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania /GMP/ potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami wydanymi przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Dysponujemy pomieszczeniami magazynowo-produkcyjnymi spełniającymi wszystkie standardy określone przez Dobrą Praktykę Wytwarzania i Dobrą Praktykę Dystrybucyjną.

Dzięki posiadanym zezwoleniom jesteśmy gotowi na rozpoczęcie współpracy w zakresie importu z krajów pozaunijnych oraz świadczenie usług w zakresie przepakowania towarów dla importerów równoległych.