Na nas możesz liczyć

Jakość

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w naszej firmie wykonywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz Systemem Zapewnienia Jakości opartymi na zasadach określonych w Dobrej Praktyce Wytwarzania. W ich ramach zapewniamy:

  • Szczegółowe przestrzeganie procedur i ściśle określony zakres odpowiedzialności
  • Personel kierowniczy z niezbędnymi kwalifikacjami i praktycznym doświadczeniem
  • Odpowiednio wykwalifikowany i przygotowany zespół pracowników technicznych stale poddawany niezbędnym szkoleniom
  • Zwalidowany system monitoringu temperatury i wilgotności powietrza zarówno w pomieszczeniach produkcyjnych jak i magazynowych
  • System kontroli jakości obejmujący każdy etap wytwarzania
  • Organizację produkcji eliminującą możliwość popełnienia pomyłki
  • Stan pomieszczeń i urządzeń przystosowanych do prowadzenia operacji produkcyjnych
  • Terminowe świadczenie usług